Information

Jag har öppet och tar emot bokningar så länge jag känner mig frisk och jag följer alla de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten anger och håller mig uppdaterad. Jag har nu extra lång tid emellan mina kunder.Jag har bokat om några studiofotograferingar till utemiljö. Om ni som är mina kunder önskar omboka tiden pga av […]