Information

Jag har öppet och tar emot bokningar så länge jag känner mig frisk och jag följer alla de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten anger och håller mig uppdaterad. Jag tar nu extra lång tid emellan mina kunder för att minska smittrisken och att vi skall känna oss trygga. Jag har bokat om några studiofotograferingar till […]